O mně

Jsem...

Jsem z Českých Budějovic. Jsem vdaná, mám syna mladšího školního věku, dceru předškolního věku a kočku.

Mám ráda...

Mám ráda tanec: spontánní, meditativní i choreografický (orientální i bollywood). Ráda si čtu a dozvídám nové informace z oblasti psychoterapie, psychologie, osobního rozvoje a spirituality. Zajímám se o gastronomii. Baví mě malování hennou. Ráda odpočívám u sledování sitcomů.

Vystudovala jsem...

 • Tělesný koncept, vývoj vztahu k tělu, psychoterapie (PVŠPS, 2020)
 • Poruchy příjmu potravy – nový pohled na nemoc a léčbu (PVŠPS, 2020)
 • Psychoterapie a šamanismus (PVŠPS, 2020)
 • Focusing - Dialog s emocemi (Jan Burian, Ph.D, 2019)
 • Psychoterapeutický výcvik (PCA institut Praha, 2014 – 2019)
 • Práce s tělem v psychoterapii (PVŠPS, 2019)
 • Mindfulness I. (Marek Vich, 2018)
 • Průvodce krizovou intervencí (Diakonická akademie, 2016)
 • Rozhovor – nástroj pomoci (Hernés Praha, 2015)
 • Úvod do Gestalt psychoterapie (IVGT Praha, 2013)
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (2005 – 2010)

Stala jsem se terapeutkou, protože...

Vždy jsem chtěla pracovat s lidmi a tímto směrem jsem se vydala i studijně již na střední škole. Tehdy jsem se také poprvé setkala s psychoterapií a hned jsem věděla, že by se mi líbilo něco takového dělat. Mé nadšení tenkrát opadlo, když jsem začala zjišťovat, že kromě humanitního vysokoškolského oboru je také zapotřebí vystudovat postgraduální výcvik. Jedná se o nejméně pětileté psychoterapeutické výcviky, z nichž žádný samozřejmě není v Českých Budějovicích, účastníci si je platí sami a navíc se lze přihlásit až od určitého věku. Tenkrát to pro mne bylo nepředstavitelné a tak jsem se se svým snem stát se terapeutkou na několik let rozloučila. Po škole a rodičovské dovolené jsem začala pracovat v poradně pro ženy a dívky v nouzi. Tehdy se mi potvrdilo, že práce s lidmi mne baví a také se celkově změnily mé životní podmínky. Byla jsem přijata do výcviku a tak se mi tak splnil jeden z mých životních snů. Psychoterapeutický výcvik je velice intenzivní, náročná forma studia po stránce duševní, časové i finanční. Frekventanti výcviku si kromě teorie trénují a zkouší své terapeutické dovednosti, sami si procházejí terapií v roli klienta.

Na terapii se mi líbí...

Ráda doprovázím své klienty v jejich náročných obdobích i obdobích klidu, kdy hledají sami sebe a své místo v životě. Často mě nepřestává fascinovat a zajímat vnitřní krajina osobnosti mých klientů. Velmi si vážím toho, že mohu s lidmi mluvit a prožívat to, co bývá v běžných sociálních kontaktech skryto. Vážím si poznání, které čerpám z příběhů svých klientů, ať už se jedná o příběhy ze života, ale i prožívání lidské přesažnosti (spirituality). Líbí se mi setkávání tady a teď. Těší mě, když je terapie pro mé klienty smysluplná a přínosná.

Způsob mé práce je...

Pracuji podle terapie zaměřené na člověka (PCA), kterou přinesl americký psycholog a psychoterapeut C. R. Rogers (1902-1987) a výrazně tak ovlivnil všechny další psychoterapeutické přístupy. Důraz je kladen na pozitivní přijetí prožívání klienta, důvěru v jeho schopnost růstu a rovnocenným vztahem mezi terapeutem a klientem.

Terapie je v podstatě rozhovor. Klienti mluví, o čem sami chtějí, někteří přinášejí připravená témata, která chtějí probrat, někteří čekají, co je napadne přímo na sezení. Rozhovor se může zaměřovat na přítomnost, ale dá se pracovat i s minulostí. Také nechávám na zvážení klientů, jak často a jak dlouho chtějí na terapii chodit.

Někdy se na první pohled zdá, že je to podobné, jako mluvit například s kamarádkou u kávy. Ve skutečnosti jsou, jsou ale mé reakce trochu odlišné, než je v komunikaci běžné a nakonec i efekt terapie je jiný. Nedávám zaručené rady, nehodnotím, nedokážu změnit situaci klienta a nedělám za ně životní rozhodnutí. Naopak podporuji a pomáhám klientům se zorientovat v životě a prožívání, tak aby mohli svá individuální řešení a odpovědi najít v sobě, popřípadě je pak přenesli do svého běžného života. První sezení je za poloviční cenu, aby si mohli klienti vyzkoušet jaké to je a zda jim můj styl práce sedí.


Pracuji pod supervizí PhDr. Ilony Špaňhelové (psychologická praxe, Praha).

Řídím se etickým kodexem EAP (European Association for Psychotherapy)

Tanec

Design © 2020 Jan Štark